top 10 siêu sao bóng đá,Tin tức thể thao điện tử-Phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững

Hồ sơ công ty /

vị trí của bạn:top 10 siêu sao bóng đá,Tin tức thể thao điện tử > Hồ sơ công ty > Phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững
Phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững
ngày phát hành:2023-09-17 11:48    Số lần nhấp:169
Kết thúc buổi thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng thống nhất sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, đồng thời đề nghị cần rà soát, sửa đổi các quy định trong dự thảo.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng điều hành thảo luận tại tổ 16.

Thảo luận tại tổ, đa số đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Kinh doanh bất động sản nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản; sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành;

Bổ sung quy định để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần phát triển thị trường bất động sản ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu đoàn Hà Tĩnh Bùi Thị Quỳnh Thơ: Cần làm rõ phạm trù, nguyên tắc, yêu cầu về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; có giải pháp xác định giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê... bất động sản sát đúng thực tế trong từng trường hợp; cần xây dựng quy định quản lý người hành nghề môi giới bất động sản...

Góp ý dự thảo luật, các đại biểu thảo luận về phạm vi điều chỉnh, các loại bất động sản đưa vào kinh doanh, điều kiện đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, điều kiện đối với nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh, kinh doanh nhà ở,Hồ sơ công ty công trình xây dựng hình thành trong tương lai; chuyển nhượng dự án bất động sản, hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Một số ý kiến đề nghị cần quy định rõ điều kiện có các giấy tờ pháp lý về dự án tại khoản 1 Điều 25 dự thảo luật, bảo đảm căn cứ pháp lý minh bạch, rõ ràng cho chủ đầu tư dự án bất động sản khi thực hiện; nghiên cứu bổ sung quy định trường hợp đặt cọc nhằm bảo đảm ký kết hợp đồng, mức đặt cọc tối đa và xác định thời điểm thực hiện; làm rõ mục đích, nội dung, nội hàm, phạm vi của bảo lãnh, bảo đảm rõ ràng về quyền và nghĩa vụ, ràng buộc trách nhiệm của các bên.

Đại biểu Thổ Út - đoàn đại biểu Đồng Nai: Xem xét quy định rõ hơn về vai trò công đoàn các cấp trong đầu tư, việc bán, cho thuê nhà ở xã hội cho công nhân; xem xét bỏ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 5 dự thảo luật vì đã được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu đoàn Hà Tĩnh cho rằng, cần tôn trọng quyền lựa chọn tham gia giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản của doanh nghiệp và người dân; cân nhắc quy định cho chủ đầu tư không còn đủ năng lực thực hiện dự án hoặc không muốn tiếp tục thực hiện dự án được chuyển nhượng dự án bất động sản. Đồng thời, xem xét tiếp tục quy định về bảo lãnh ngân hàng cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, thuê mua nhà ở khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng trong hợp đồng.

Kết thúc buổi thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản; đồng thời đề nghị cần rà soát, sửa đổi các quy định trong dự thảo đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước và quyền lợi của người dân, điều tiết các hoạt động của các chủ thể liên quan, đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu kết luận buổi thảo luận tổ.

Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cho rằng, thị trường bất động sản có tác động lớn đến kinh tế vĩ mô và từng người dân, tuy nhiên trước những biến động của thị trường bất động sản, công tác quản lý, điều tiết của Nhà nước vẫn còn những hạn chế nhất định. Qua đó, đề nghị tăng cường quản lý hoạt động của các trung tâm đấu giá đảm bảo tính minh bạch, tăng thu ngân sách; quy định cụ thể các chế tài đủ mạnh để xử lý các vi phạm, nhất là những cá nhân, tổ chức làm “nhiễu loạn” thị trường bất động sản.

Theo BHT

Link nguồn: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/phat-trien-thi-truong-bat-dong-san-minh-bach-ben-vung/250211.htm